top of page
  • delfilopezq

La llosa ja està preparada per formigonar !!2 views0 comments
bottom of page